Giải pháp truyền thông hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây theo mô hình mạng xã hội doanh nghiệp

Mã hóa thông tin

Tạo môi trường bảo mật cho phép chỉ các thuê bao được cấp quyền mới truy cập được vào danh bạ công ty.

Giải pháp tổng đài ảo

Tiết kiệm chi phí lắp đặt và bảo trì cho tổng đài cũng như giảm thiểu các thiết bị cầm tay truyền thống

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý tập trung các tính năng dịch vụ, thông tin dịch vụ trên nền điện toán đám mây

Danh bạ công ty

Tạo và cập nhật tức thời các liên hệ trong công ty, trong phòng ban, tổ dự án ..., có hiệu quả cao trong quản lý doanh nghiệp.

Hệ thống hỗ trợ quyết định

Dựa trên tính toán của hệ thống về giá và chất lượng cuộc gọi, người dùng có thể quyết định hình thức cuộc gọi mình sẽ thực hiện